برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود می توانید از فرم زیر استفاده کنید. در صورتی که در خصوص سرویس ها و خدمات ارائه شده سوال و یا مشکلی دارید، لطفا از بخش پشتیبانی موجود در ناحیه کاربری استفاده کنید، تا با سرعت بیشتری به پاسخ برسید.

آدرس: آذربایجان شرقی ، آذرشهر ، خیابان شهید مطهری ، هاست جی تی ایکس